SỐ #3
con đường giúp bạn phát triển
Digital Marketing

#Why choose me? Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia chương trình?

#ĐỊNH HƯỚNG

Giúp bạn biết được mình cần phát triển bản thân như thế nào để đi xa với nghề Digital Marketing. Nếu không biết những điều này, bạn sẽ rất đễ rơi vào trường hợp mất phương hướng và dễ bỏ ngành, bỏ nghề trong tương lai

1

#PHƯƠNG PHÁP HỌC

Chia sẻ cụ thể và chi tiết hơn về phương pháp học digital marketing đúng đắn, giúp bạn tiến xa với nghề

3

#CƠ HỘI NGÀNH

Chia sẻ cho bạn các cơ hội cũng như thách thức trong ngành Digital Marketing để từ đó bạn biết mình cần phải chuẩn bị những gì.

2

#KINH NGHIỆM

Chia sẻ cho bạn những lời khuyên chân thành nhất, những lời khuyên đã được tôi đúc kết trong suốt quá trình nghiên cứu và làm việc Digital Marketing

4

#NGƯỜI CHIA SẺ Speaker

Tâm Trần

Digital Marketing Expert

#INFO Thông Tin Chương Trình

THỜI GIAN: 03/05/2022 (thứ ba)
19H30 - 21H00
THỜI LƯỢNG: 1 BUỔI
ZOOM ONLINE
MIỄN PHÍ 100%

#SUBMIT ĐĂNG KÍ THAM DỰ

#follow me Hãy theo dõi chúng tôi